Xét tuyển học bạ Lớp 12 
vào Đại Học công lập

Chương trình cử nhân Quốc tế Đại Học Thành Phố Birmingham tại VN (BCU)

  • Môi trường h​ọc 100% bằng tiếng Anh
  • Đào tạo mọi trình độ tiếng Anh 
  • Học phí 35 Triệu/Học kỳ

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ


- Cơ hội tăng gấp đôi thu nhập cá nhân
- Khởi nghiệp và tổ chức dự án mới thành công
- Khả năng quản lý doanh nghiệp độc lập

THẠC SỸ QUẢN TRỊ VÀ TÀI CHÍNH


- Cung cấp kiến thức chuyên sâu về tài chính 
- Phát triển kỹ năng trong quản lý tiền tệ
- Tự tin đưa ra các quyết định quy mô chiến lược

CỬ NHÂN ĐẠI HỌC QUỐC TẾ


- Văn bằng có giá trị toàn cầu
- Giáo trình nền tảng kiến thức vững chắc
- Cơ hội làm việc trong tập toàn quốc gia

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ


- Nhận bằng Đại học chỉ trong 01 năm
- Tự tin bước vào môi trường hội nhập quốc tế
- Tiếng Anh thành thạo sau tốt nghiệp

cơ hội trở thành sinh viên trường đại học BIRMINGHAM DANH GIÁ.

15 - 10 - 2018

HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC BỔ SUNG.

17
Ngày
11
Giờ
18
Phút
45
Giây
>