Chat with us, powered by LiveChat

Nhận Bằng Đại Học, Cao Học của Anh: Học Ngay Tại Việt Nam

Thời gian học chỉ 1 năm.  Môi trường quốc tế.  Nhận và đào tạo mọi trình độ tiếng Anh.

CÁC KHÓA HỌC

Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh

- Lấy bằng MBA trong 1 năm.
- Mở rộng quan hệ cấp quản lý.
- Kiến thức quản lý quốc tế thực tiễn.

Cao Học Tài Chính

- Lấy bằng Cao học chỉ trong 1 năm.
- Kiến thức chuyên sâu về Tài chính.
- Thăng tiến vị trí quản lý cao cấp.

Liên Thông Đại Học

- Liên thông bằng Đại học chỉ 1 năm.
- Nhận các bằng Cao đẳng, Diploma Kinh tế.
- Nhận và đào tạo mọi trình độ tiếng Anh.

Cử Nhân Đại Học

- Nhận và đào tạo mọi trình độ tiếng Anh.
- Bằng cấp quốc tế được công nhận mọi nơi.
- Môi trường và giáo trình quốc tế.

Chương trình đào tạo liên kết quốc tế giữa trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội  & trường Đại học Birmingham City (Anh Quốc)

Bằng cấp chuẩn quốc tế
Tiết kiệm tối ưu chi phí 
Được đào tạo trong môi trường tiếng Anh tiêu chuẩn 
Cơ hội việc làm sau tốt nghiệp đa dạng và hấp dẫn
Kiến thức chuyên ngành sâu và mang tính thực tiễn

HOẠT ĐỘNG S​​​​INH VIÊN SÔI NỔI

Khai giảng

Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10

Dạ tiệc Giáng Sinh 24/12

tuyển sinh cử nhân đại học