Thắc mắc về chương trình?
Hãy gửi câu hỏi để được hỗ trợ tư vấn ngay!

  • CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN 
  • CHƯƠNG TRÌNH LIÊN THÔNG
  • CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ
  • ĐIỀU KIỆN
  • TIẾNG ANH
  • TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH
  • HỒ SƠ TUYỂN SINH
  • CÂU HỎI KHÁC

4. Những chứng chỉ tiếng Anh nào được chấp nhận?

Chương trình chấp nhận các chứng chỉ tiếng Anh như:

IELTS: 6.0 (không band nào dưới 5.5)

PTE Academic: 56 (không band nào dưới 51)

TOEFL: 80 (không band nào dưới 17)

Trường hợp ứng viên không đạt yêu cầu tiếng Anh, ứng viên có thể tham gia khoá bồi dưỡng tiếng Anh khi theo học.

5. Bằng Đại học liên kết Quốc tế ở Việt Nam có được miễn điều kiện tiếng Anh?

Ban xét tuyển sẽ xem xét trường hợp cụ thể về đơn vị cấp bằng, ngôn ngữ giảng dạy trong chương trình và có câu trả lời cụ thể cho từng trường hợp.

6. Chương trình được giảng dạy bằng ngôn ngữ gì? Chương trình có được giảng dạy bởi giảng viên nước ngoài không?

Chương trình được giảng dạy 100% bằng tiếng Anh. Giảng viên đến từ Đại học Birmingham City và Đại học Tài Chính - Ngân Hàng Hà Nội. Tất cả đều là những Tiến sĩ, Giáo sư có chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn ở môi trường Quốc tế.


>