Chat with us, powered by LiveChat
  • CỬ NHÂN
  • LIÊN THÔNG
  • THẠC SỸ
  • điều kiện
  • tiếng anh
  • Tổng quan
  • hồ sơ
  • câu hỏi khác

4. Chương trình học và thời gian học của chương trình Cử nhân là như thế nào?

Thời gian đào tạo: 3,5 năm

Chương trình học: Đối với sinh viên theo học chương trình Liên kết Cử nhân 3,5 năm, sinh viên sẽ được học theo 100% chương trình của trường Đại học Thành phố Birmingham, Vương quốc Anh.

5. Học phí có bao gồm tài liệu học, lệ phí thi từng môn không?

Học phí không bao gồm tài liệu học và đã bao gồm lệ phí thi từng môn.

6. Bằng cấp sinh viên được nhận sau khi kết thúc chương trình?

Sau khi hoàn thành chương trình Cử nhân, sinh viên sẽ được cấp bằng Cử nhân quốc tế từ trường Đại học Thành phố Birmingham. Bằng có giá trị quốc tế và không có sự khác biệt đối với bằng cấp cho sinh viên theo học tại Anh.

7. Địa điểm học? Cơ sở vật chất như thế nào? Có thư viện không?

Địa điểm học tập tại: Phòng 1101, Tầng 11, Số 1 Hoàng Đạo Thúy, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. Các cơ sở đều được trang bị cơ sở vật chất hiện đại đạt chuẩn quốc tế với thư viện sách và thư viện điện tử phục vụ cho việc học tập.